Община Велико Търново стартира предоставянето на услуги по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново”

Община Велико Търново стартира предоставянето на услуги по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново”

Велико Търново. От 01.11.2019 г. успешно стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново”, съобщават от пресцентъра на местната администрация.
За реализиране на дейностите по проекта, 23 лица на длъжност „Домашен санитар“, подписаха трудови договори, след успешно преминато 5-дневно въвеждащо обучение. От тях 22 лица са назначени на 8 часов работен ден, а едно лице на 4 часов работен ден. За предоставяне на психологическо консултиране от 01.11.2019 г. е назначено едно лице на 8 часов работен ден на длъжност „Психолог“.
Домашните санитари предоставят патронажни грижи на 145 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Дейностите по проекта са насочени предимно към жителите на малките, отдалечени и труднодостъпни населени места на територията на общината.
Патронажна грижа се предоставя в 15 населени места от Община Велико Търново, а потребителите получават здраво-социални услуги до 2 часа на ден. Потребителите не заплащат потребителска такса за предоставяните услуги.