Община Велико Търново успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. От 01.09.2019 г. Община Велико Търново успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ с 35 ползватели и 35 лични асистенти, с които са сключени трудови договори, съобразно определените месечен брой часове в издадените от Дирекция „Социално подпомагане“- Велико Търново направления за включване в механизма „Лична помощ“. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.
Към 21.10.2019 г. Община Велико Търново е изплатила в срок дължимите за месец септември възнаграждения на лицата, назначени на длъжност „Личен асистент“ в размер на 20 399,25 лв., след предоставени в срок отчети за отработените часове, съдържащи кратък доклад за осъществените през месеца дейности.
Към 01.10.2019 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 58 лица, в това число 6 деца, като на територията на Община Велико Търново са обхванати 9 населени места – гр. Велико Търново, с. Ресен, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Никюп, с. Беляковец, с. Пчелище, с. Самоводене, с. Буковец.
Към 01.10.2019 г. в Община Велико Търново по реда на Закона за личната помощ са сключени трудови договори с 58 лични асистента, като от тях 52-ма са близки или роднини на ползвателите, 28 е броят на назначените на длъжност „Личен асистент“ лица, които са пенсионери придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 5-ма са асистентите придобили право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Към 21.10.2019 г. в Списък на кандидатите за асистенти в Община Велико Търново са включени 11 кандидати за лични асистенти, с които не е сключен трудов договор и които не са посочили конкретен ползвател на когото да предоставят механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ.
Към настоящия момент Община Велико Търново предоставя почасово социално-здравни услуги в домашна среда по четири направления, като обхваща над 340 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване.