Община Велинград обжалва в Окръжния съд в Пазарджик наложен запор върху вземания на общината от 34 фирми

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велинград. Община Велинград обжалва в Окръжен съд –Пазарджик действията на частен съдебен изпълнител, с които е наложен запор върху всички вземания на общината от трети лица  – 34 фирми, съобщиха от Пресцентъра на родопската община. Запорите са наложени от „ЕкоТитан” ЕООД, заради задължения на стойност 7 024 702.48 лв., наследени заради лоши дългове в управлението на Иван Лебанов.  Общинското ръководство смята и претендира, че така наложения запор е неправилен и незаконосъобразен, защото  всички постъпления  в местни данъци и такси представляват публични общински вземания, тъй като генерираните приходи в общинския бюджет от тези вземания се разходват за точно определени цели в интерес на местната общност. Съдът реши да остави жалбата на община Велинград без уважение. Решението на окръжните магистрати е окончателно.