Община Горна Оряховица обжалва разпределението на средствата за подобряване качеството на въздуха по ОП „Околна среда“

Горна Оряховица. Община Горна Оряховица обжалва решение на Комитета за наблюдение по ОП „Околна среда“ по отношение разпределението на средствата за подобряване качеството на въздуха. Това съобщи пред представители на медиите кметът на Общината инж. Добромир Добрев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той допълни, че са пуснали жалба в Софийски административен съд, с която оспорват допуснати неточности при прилагане на методиката и критериите за оценка на общините, в следствие на което община Горна Оряховица остава извън списъка на одобрените за финансиране по Оперативната програма. Кметът припомни, че Управляващият орган на оперативната програма е обявил списък със седем общини, на които се предоставя безвъзмездна финансова помощ от около 111 мил. лв. за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Община Горна Оряховица обаче не попадна в списъка с допустими бенефициенти.  По думите му по критерий за допустимост, неправилно е посочен приносът на битовото отопление към замърсяването с фини прахови частици. Съгласно Общинската програма за качество на атмосферния въздух, този принос е 70.16%, а според Комитета за наблюдение е посочено, че битовото отопление не е основния източник на замърсяване в Горна Оряховица. По критерий за качество, неточно е приложена цифрата за брой население изложено на риск от превишаване на фини прахови частици – вместо 31 863 жители е написано 12 628, което всъщност е броя на домакинствата, а не на жителите. Инж. Добрев съобщи, че е подал възражение чрез Националното сдружение на общините в Република България и до отделните членове на Комитета по наблюдение и до Министъра на околната среда и водите. „В отговор на това писмо, министър Нено Димов отговари, че приема възражението на Общината по отношение на критерия за допустимост. Това обаче никъде не е отразено и не променя факта, че Горна Оряховица може да се възползва от европейски средства за подобряване качеството на въздуха“, посочи кметът на железничарския град. По думите му заради замърсяванията на въздуха, особено през зимния сезон, се налага да бъде намерен спешен механизъм за финансиране на заложените в общинската програма мерки за подобряване качеството на въздуха. Инж. Добрев посочи, че друг източник на финансиране, освен европейската програма би могъл да бъде държавния бюджет, средства от ПУДООС или други по преценка на МОСВ. „Ако Софийския административен съд не уважи жалбата на Община Горна Оряховица, казусът ще бъде отнесен до европейска институция. Аз съм длъжен да защитя интереса на гражданите“, категоричен бе кметът.

Надежда КРЪСТЕВА