Община Добрич напомня, че крайният срок за подаване на заявки за участие в конкурса за Входен монумент  на града е 20 януари

Снимка: Община град Добрич

Община град Добрич припомня, че е обявена покана за изработване на Проектно предложение за Входен монумент (знак) на град Добрич на Входно изходната артерия – Варна. Това съобщиха от пресцентъра на Община Добрич.

В изготвянето на проектните предложения могат да участват всички български граждани (художници, скулптури, дизайнери, архитекти и всички други граждани с художествени наклонности и творческо въображение), които ще изработят проект за определяне на уникален обемно-пространствен и художествено-творчески образ на входния знак на град Добрич.
С условията за участие, необходимите приложения и документи кандидатите могат да се запознаят на интернет – страницата на Община Добрич