Община Добрич обяви графика за работа на детските ясли и градини в до края на годината

Снимка: Община град Добрич

Готов е графикът за работа на детските ясли и градини в Община Добрич до края на годината, съобщават от администрацията. От 23 декември до 31 декември включително през деловата седмица ще работи 1 дежурна Детска ясла със сборни групи – Детска ясла №5, която се намира на улица „Екзарх Антим I” №2. В същия период в работните дни ще бъдат дежурни следните детски градини със сборни групи: ДГ №8 „Бодра смяна“ на улица „Генерал Колев“ 13 и ДГ №20 „Радост“ на улица „Христо Ботев“54. Към ДГ №8 „Бодра смяна“ се насочват желаещи деца да посещават сборни групи от детските  градини с номера: 7; 9; 10; 12; 23; 24 и 27. Към ДГ №20 „Радост“ се насочват желаещи деца да посещават сборни групи от детските  градини с номера: 17; 18; 25; 26 и 32. Организацията на посещенията в детските заведения от децата се осъществява от директорите след заявено желание от родителите. Община Добрич уведомява потребителите на Детска млечна кухня, че тя няма да работи от 23 до 31 декември 2019 г. включително.