Община Долни чифлик работи по проект „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“

Община Долни чифлик работи по проект „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна кметът на Община Долни чифлик Красимира Анастасова. Проектът е по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и е на стойност 383 564,44 лв., като целта му е да въздейства положително за успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда.

Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионалното обучение, като съпътстващ елемент е и реализация на пазара на труда и осигуряване на заетост. Другата основна дейност е  предоставяне на нова иновативна социална услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“. Специалистите и консултантите от мобилното звено ще могат да достигнат и до най-отдалечените и изолирани места и случаи, като окажат съдействие съобразно потребностите на потребителите на тази услуга. В цялото си разнообразие тази иновативна социална услуга ще предлага консултации и работа свързана с целевата група. В нея ще се включат психолози, социални работници, логопеди, терапевти, трудови консултанти, здравни работници, юристи, икономисти. Не на последно място ще бъде и работата с работодателите в региона. Те ще бъдат запознати с възможностите които представя проекта, връзката им с лицата от целевата група по него и тяхното представяне с цел реализацията им на пазара на труда. Всичко това ще бъде съпътствано и с популяризиране на проекта, информационна кампания и социологическо изследване. Целта е продуктите и услугите следствие на дейностите по проекта да се използват дългосрочно, целесъобразно, ефективно и устойчиво.

Бенефициент на проекта е сдружение „Форум гражданско общество“.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА