Община Дупница набира нови приемни семейства за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”

Радио "Фокус" Кюстендил

Кюстендил. Община Дупница набира нови приемни семейства за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Областния екип по приемна грижа. Община Дупница е идентифицирала потребност от приемни семейства за деца от 0 до 3 години и за деца от 10 до 16 години. Нуждата от набиране на кандидати с профил от 10 до 16 години е продиктувана от обстоятелството, че на територията на общината има специализирана институция –Дом за деца, лишени от родителски грижи, в който настаняването трябва да бъде преустановено. Най-добрият интерес на децата е да се отглеждат от приемни семейства, след закриването на специализираната институция. Към момента в Община Дупница има 10 утвърдени професионални приемни семейства. Няма утвърдени доброволни приемни семейства. Потребностите от набиране на нови приемни семейства и планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с потенциалните потребители на услугата „Приемна грижа” и общинската програма за закрила на детето.

Венцеслав ИЛЧЕВ