Община Дупница подготвя проект за изграждане на Център за временно настаняване

Кюстендил. Община Дупница подготвя проект за изграждане на Център за временно настаняване. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Емил Гущеров, председател на Общински съвет – Дупница. Идеята за кандидатстване е подкрепена по време на заседанието на местния парламент днес. Процедурата е във връзка с изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“. С решението Общински съвет – Дупница да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост по проекта и да гарантира, че съответната социална институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.  В началото на годината кметският екип получи одобрение от местния парламент да разкрие Кризисен център, който ще работи от 15 ноември тази година до 15 април 2020 г. Той ще бъде с капацитет 12 места и ще се ползва инцидентно, в студените зимни месеци за една нощ. Ще бъде обособен в отделна постройка, намираща се в двора на Дом “Олга Стоянова”. Бездомните там ще получават топла вечеря, облекло и грижа от специализиран персонал.

Венцеслав ИЛЧЕВ