Община Дупница стартира процедурата за рекултивацията на закритото сметище

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Община Дупница стартира процедурата за рекултивацията на закритото сметище. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Община Дупница. Обявена е вече пазарната консултация, което означава, че фирми могат да подават индикативни оферти за финансовата стойност, след което на база тях се определя и прогнозната стойност. На 25 септември експертен екип е одобрил границите на рекултивацията, като в междуведомствената комисия са участвали представители на Община Дупница, РДНСК – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ОДЗ-Кюстендил, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. Според предоставените данни сметонасипването е започнало преди 60 години и е изградено върху терен с денивелация около 75 метра в границите му, а откосите са много стръмни с височина достигаща 60 метра. С отпадъци са замърсени 79758 кв.м терени, а приблизителният отпадък е 465 000 m3. След всички дейности, районът ще бъде затревен и засаден със 17 322 броя дървесно-храстова растителност, а районът превърнат в гора.
Единственият начин за спиране на самозапалванията на старото сметище и обгазяването на града и близките села е именно рекултивацията. Крайният срок за извършване на същинските дейности по рекултивация на закритото депо в местността Злево е 2020 година.
Венцеслав ИЛЧЕВ