Община Каварна представя резултатите от изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма“

На провелата се на 07 март 2019 г. от 13.00 часа пресконференция, която бе водена от кмета на Община Каварна Нина Ставрева, бяха отчетени резултати от дейностите, реализирани в изпълнение на проект „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма“, Реф. No 16.4.2.017, e-MS: ROBG-191, по Договор №60226/17.05.2017 г., финансиран от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България. Водещ бенефициент по проекта е Община Каварна, в партньорство с Овидиус университет – Констанца и Асоциация Партньори 2000 – Кълъраш. Това съобщиха от Общината.

Одобреният бюджет за осъществяване на проектните дейности е в размер на 336 999,23 евро, от които 85% са предоставени от ЕФРР – 286 449,33 евро, 13 % национално съфинансиране и 2% собствено участие на партньорите. Крайната дата за приключване на дейностите по проекта е 17 март 2019г.

Основната цел на проекта е повишаването на конкурентоспособността на младежката работна сила от трансграничния регион Добрич – Констанца и стимулиране на нейната мобилност през границата.

В изпълнение на проектните дейности

– Беше организирана и проведена Кампания по идентифициране и мотивиране на младежи, заинтересовани от кариера в сектор “туризъм”, включваща 8 информационни дни и 4 мотивационни обучения с общо 281 участника.

– Бяха организирани и проведени Професионални обучения за младежи в професии от туристическия сектор, в които 80 души получиха професионална квалификация и увеличиха значително възможностите си за реализация в туристическия бранш;

– Бяха организирани езикови курсове за младежите от целевата група – съответно на румънски или български език по теми, касаещи комуникацията в туризма и обслужването на туристите;

– Беше разработен двуезичен Виртуален център за насърчаване на заетостта, който осигурява информация и връзка между работодатели и работници. Платформата е достъпна на адрес: https://tourism-jobs-robg.com/.

– Чрез Виртуалния център всяко заинтересовано лице може да получи правни и бизнес съвети. За срока на изпълнение бяха предоставени 200 правни консултации.

– Беше разработена Съвместната стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор на трансграничния регион;

– Бяха организирани общо 6 пресконференции (по две във всяка страна) – за представяне на проекта; за представяне на виртуалния център и за отчитане на постигнатите резултати;

– Бяха проведени общо 4 трудови борси през месеците февруари и март 2019 г., като времето за това беше съобразено с началото на туристическия сезон и набирането на сезонни работници. Трудовите борси бяха организирани в двете страни (БГ и РО), но на различни дати, което даде възможност на заинтересованите лица да вземат участие във всички мероприятия. В събитията участие взеха над 400 души.

Кметът на Община Каварна, г-жа Нина Ставрева, поздрави участниците в проектните дейности за активността и мотивацията им в търсене на по-добра реализация в туристическия сектор и благодари на екипа по проекта за всеотдайната работа.