Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистотата на българския език „Д-р Иван Богоров“

Карлово. Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистотата на българския език „Д-р Иван Богоров“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общината. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година на живи автори за цялостен принос или отделни творби в направленията – литературни произведения, литературна критика, публицистика и научни изследвания.
Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли на адрес:  Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово. Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до кмета на Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и на електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография. Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Карлово.
Първият носител на Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ е Светослав Цветков.