Община Кюстендил е в процес на изготвяне на проекта за бюджет за 2018 година

Радио "Фокус" Кюстендил

Кюстендил. Община Кюстендил е в процес на изготвяне на проекта за бюджет за 2018 година. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. Вече са  обобщени предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, кметовете на кметства и кметски наместници, директорите на дирекции и началник – отделите на администрацията и предстои обсъждане на началната рамка за бюджета с представители на Общинския съвет и по – специално на Комисията по бюджет и финанси. „Това сме направили до момента, имаме една почти готова рамка на бюджета, чакаме Закона за държавния бюджет”, каза Надя Каратова. По думите й от момента на публикуване на Закона държавния бюджет за 2018 година, общините имат 20 работни дни, в които да се направят публично обсъждане на бюджетите си, да ги сглобят, да ги подредят, да напишат докладите си и да ги внесат в Общинския съвет. „Практиката показва, че ако до 15 декември Законът за бюджета бъде публикуван в Държавен вестник, то тези всичките действия трябва да бъдат извършени най – късно до 17 януари и след това Общинският съвет има още 15 работни дни, в които да приеме общинския бюджет съответно след като той вече е разгледан от всички комисии”, каза Надя Каратова.

Венцеслав ИЛЧЕВ