Община Кюстендил обяви за обсъждане схема- проектно предложение „Благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере”

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Община Кюстендил обяви за обсъждане схема- проектно предложение „Благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере”. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Община Кюстендил. В рамките на десет дни всеки заинтересован може да разгледа проектното предложение и да даде предложение за благоустрояване на пространството между река Банщица и Средновековната църква „Свети Георги”. Предложенията могат да бъдат депозирани  в деловодството на Община Кюстендил или на електронния адрес на общината. Площта за благоустрояване е разделена на две зони. Предвижда се рехабилитация на съществуващите зелени зони и оформяне на нови такива, включващи затревяване, зацветяване, нова храстова и дървесна растителност, изграждане на детски площадки и на алейна мрежа. Ще бъдат поставени елементи на градското обзавеждане – пейки, перголи, беседки, кошчета за отпадъци, ще се изгради поливна система, парково осветление и видеонаблюдение. Проектното предложение включва изграждане на чешма, на спортна площадка, както и площадка за шахмат на открито.

Венцеслав ИЛЧЕВ