Община Кюстендил планира поемането на дългосрочен дълг с цел изграждане на инсталации за преработка на отпадъци

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Община Кюстендил планира поемането на дългосрочен дълг с цел изграждане на инсталации за преработка на отпадъци, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Планира се изграждане на екологична инфраструктура. Вече е сключен договор по оперативна програма „Околна среда”. Проектът включва проектиране и изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за зелени отпадъци. Инсталациите ще обслужват общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, а Община Кюстендил е водеща. Има споразумение между трите общини за изграждане на екологичната инфраструктура. Общински съвет – Кюстендил е приел решение собственият принос и нефинансираните по проекта дейности да бъдат осигурени от общинския бюджет на Община Кюстендил. Целта на проекта е да се намали количеството на депонирания отпадък, генериран от трите общини. Самият проект включва редица дейности. Сред тях са изготвянето на поредица от проучвания, проектиране, изграждане и доставка на оборудване, както и изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване. Включват се и предоставяне на консултантски услуги и независима експертна оценка. Специализирано оборудване за събиране и транспортиране на зелените отпадъци. Тук се предвижда закупуване на специализирани камиони и контейнери за зелени отпадъци. Продължителността на проекта е 35 месеца.  Общата сума на проекта е 9 748 590 лева. От тях 5 955 966 лева са от Европейския фонд за регионално развитие. Националното съфинансиране е в размер на 1 051 053 лева. Собственият принос на Община Кюстендил е 826 492 лева, а за недопустими разходи са предвидени 1 915 138 лева. С цел да се осигурят средствата за собствено съфинансиране и за недопустимите по проекта разходи,Община Кюстендил планира да поеме дългосрочен дълг от ФЛАГ в размер на 1 916 000 лева.

Венцеслав ИЛЧЕВ