Община Кюстендил планира реализирането на проект за реконструкция и обновяване на сградата на театъра и пространството пред него

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Община Кюстендил планира реализирането на проект за реконструкция и обновяване на сградата на театъра и пространството пред него, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. За тази цел трябва да бъде поет дългосрочен общински дълг, с който да се осигури собственото съфинансиране по проекта. На провелото се обществено обсъждане в заседателната зала на общината присъстваха зам.-кметовете Надя Каратова, Радмила Рангелова и Росица Плачкова, директорът на театъра Чавдар Ненов, общински съветници, представители на администрацията и граждани. Стана ясно, че общата цел на проекта е осигуряване на устойчиво развитие на община Кюстендил, чрез инвестиции в културната инфраструктура. Сред множеството дейности са и строително-монтажните работи. Те включват основен ремонт, енергоспестяващи мерки, подобряване на достъп на лица с увреждания. Предвижда се цялостно обновяване на площадното пространство, нови плочки, растителност, декоративни фигури, ще се изградят два фонтана, места за сядане, декоративно осветление, парков и градински шах, вградени прожектори в настилката, пейки в зелените площи, пътека, която ще свързва площада с преминаващата велосипедна алея. Проектът предвижда реорганизация на паркинга. 5 895 784 лева са необходимите средства за реализиране на проекта. Планира се безвъзмездната финансова помощ от оперативна програма „Региони в растеж” да бъде 2 914 092 лева. Съгласно изискванията на оперативната програма Община Кюстендил трябва да осигури собствено съфинансиране, което трябва да стане от Фонд за устойчиви градове. Планира се кредитът да бъде в размер на 2 981 691 лева. Около 1,6 % е максималният лихвен процент, но той се определя в зависимост от това колко рисков бъде преценен самият проект. Срокът на кредита е 20 години, предвижда се да има и 36 месеца гратисен период.

Венцеслав ИЛЧЕВ