Община Кюстендил ще включи проект за благоустрояване на „Колушко дере” в Инвестиционната си програма

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Община Кюстендил ще включи проект за благоустрояване на „Колушко дере” в Инвестиционната си програма. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от  Общината. Проектното предложение е преминало през разглеждане и оценка от страна на сформираната работна група за изменение и допълнение на Инвестиционната програма. Проектът носи името „Създаване на привлекателна градска среда за Община Кюстендил”, а предложеният обект на интервенция е „Колушко дере”, в участъка от река Банщица до Средновековната черква „Свети Георги”. Основната цел на проектното предложение е да се подобри физическата и жизнената среда и да се ревитализират приоритетни градски части като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот. Целта е да се увеличат зелените площи, отворени и достъпни за местното население пространства за спорт и отдих, подобряване на съществуващата инфраструктура. Предвидено е изпълнението на поредица от дейности. Сред тях са изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – зелени площи, детски площадки, спортни площадки, пейки и беседки. Предвижда се изграждане и рехабилитация на тротоари, алеи, поставяне на указателни знаци и табели. Проектът включва рехабилитация и изграждане на улични мрежи и обществени паркинги, както и монтиране на енергоспестяващо улично осветление и камери за видеонаблюдение. Общата стойност на проектното предложение е 1 290 000 лева.

Венцеслав ИЛЧЕВ