Община Кюстендил ще проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 година

Кюстендил. Община Кюстендил ще проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 година. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Община Кюстендил. Публичното обсъждане е насрочено от 17.30 часа в залата на общината. На него ще бъдат представени параметрите на бюджета и списъкът с капиталови разходи за настоящата година. Проектът за бюджета в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към края на миналата година, анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба. Прогнозната рамка на бюджета надхвърля 40 милиона лева – 40 440 000 лева,  което е с около 6 милиона лева повече от предходната година. Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи с 444 хиляди лева, в сравнение с началния план за 2018 година, като това увеличение, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 година до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци. Промяна в постъпленията се очаква само при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна, като ставките за отделните категории автомобили не са променени в сравнение с предходните години.

Венцеслав ИЛЧЕВ