Община Кюстендил ще търси експертно мнение относно нови светофарни уредби

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Община Кюстендил ще търси експертно мнение относно нови светофарни уредби. Това каза кметът на Община Кюстендил Петър Паунов по време на заседанието на Общинския съвет в града, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. „Вероятно ще се ангажираме с помощта на Института по пътна безопасност. Те вече ни предложиха едно решение за паркинга на поликлиниката, където скоро ще има обществена поръчка, а всичко това е свързано с ресурс. Ще използваме тяхната експертиза и напролет ще обсъждаме”, каза Петър Паунов. По думите му през пролетта ще се обърне отново внимание на маркировката. В началото на месец март, при добри метеорологични условия ще има сериозни акценти върху маркировката. Тази година  имало вложен сериозен ресурс за ремонт на улиците, а през следващата година ще се работи по маркировката. часа в залата на Община Кюстендил. Съветниците приеха „План за енергийна ефективност и стратегия за изпълнението му за периода 2020-2023 година” и „Краткосрочна програма за насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Кюстендил. Единодушно беше подкрепено предложението за приемане на правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца. Положително становище получи и докладната записка, касаеща ползването на дървесина от общински горски територии през 2020 година на база утвърден годишен план. Общинският съвет утвърди окончателна план-сметка за разходите за чистота за 2019 година, както и окончателния годишен план на бюджета на Община Кюстендил за настоящата година. Без промяна остава размерът на таксата за битови отпадъци за 2020 година.

Венцеслав ИЛЧЕВ