Община Пазарджик спечели финансиране по проект „Услуги в дома”

Пазарджик. Община Пазарджик спечели финансиране по проект „Услуги в дома”, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, съобщиха от общинската администрация. Той ще се реализира в рамките на 18 месеца и ще обхване жители на град Пазарджик и 31 села от общината. Социалните  и здравни услуги ще се предоставят 12 месеца. Общата стойност на проекта е 508 172 лева, броя на потребителите е 213 лица. По проекта ще се реализират дейности по предоставяне на почасови интегрирани здравно социални услуги на лица от целевата група – възрастни и хора с увреждания или самотно живеещи без възможност за самообслужване. Ще бъдат назначени 4 социални работници, 11 броя медицински специалисти и 40 домашни помощници, които ще посещават обхванатите лица в дома им. Освен това ще се предоставя и психологическа подкрепа. В рамките на дейността са предвидени около 2038 часа работа с двама психолози. За целта ще бъде закупен автомобил, с който мобилните екипи ще посещават потребителите в домовете им.