Община Пазарджик ще направи предложение пред АПИ да поддържа участъци от републикански пътища

Пазарджик. Община Пазарджик ще направи предложение пред Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството да извършва поддръжка за своя сметка на участъци от републиканските пътища на нейна територия, съобщиха от общинската администрация.  Пътните отсечки, които ще поддържа общината са от град Пазарджик до отбивката за село Мокрище, от град Пазарджик до село Добровница, от село Черногорово до отбивката за село Росен. В резултат на това, се очаква, в тези участъци, да не се заплаща такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.Сега тези републикански пътища са в утвърдения с Решение № 945 на Министерски съвет от 01.12.2004 г. списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, на основание чл.10 от Закона за пътищата.