Община Панагюрище спечели проект за „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“

Пазарджик. Община Панагюрище е с одобрен проект „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Радка Костуркова от общинската администрация. Тя обясни, че с Решение на Управителния съвет на проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика е одобрено проектното предложение „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“. „Проектното предложение предвижда преустройство на бивш филиал на ДГ „Пролет“ в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня и благоустрояване на прилежащото пространство. В рамките на съществуващото застрояване ще се обособят два отделни обекта – Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж. Двата обекта ще са функционално самостоятелни. Общи ще са административните им части, битовите помещения и стаята за почивка. Проектното предложение е на обща стойност 390 490 лева, от които 69,3% – финансиране от Община Панагюрище. Проектът е поредна стъпка за развитие системата на социалните услуги с фокус повишаване качеството на живота на жителите в община Панагюрище“, уточни Костуркова.

Ваня НИКОЛОВА