Община Пещера: До края на март е срокът за пререгистрация на домашно куче

Пещера. Община Пещера уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче, съобщиха от Пресцентъра на родопската община.  Стопаните на кучета са длъжни да ги регистрират и пререгистрират в срок до 31.03.2020г., като заплащат годишна такса в Община Пещера  в размер на 15.00 лв. При извършването на регистрация се представя ветеринарно-медицински паспорт на кучето.

Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани безстопанствените кучета.Собствениците на ловни кучета също ще заплащат такса за притежаването им. Промяната е следствие изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност, съгласно, който се освобождават от такса собствениците на:

  • кучета на инвалиди;
  • служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кастрирани кучета;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране;

При констатиране на нарушения, извършителите се наказват с глоба от 50до 200 лв.