Община Пещера ще изгради и оборудва мини футболно игрище

Пазарджик. Община Пещера ще изгради и оборудва мини футболно игрище, както и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Стоян Йовчев от общинската администрация в Пещера. „Предстои кметът Николай Зайчев да подпише договор с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  По думите на кмета, благодарение на одобрения проект по Програмата за развитие на селските райони, ще инвестираме малко над 94 000 лв. в изграждането на мини футболно игрище, както и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в нашата професионална гимназия. Предвижда се подмяна на настилки в зоната на обособените игрища, изграждане на осветление, ще се монтират три модула пейки за по 18 души. Футболното игрище ще е с изкуствена трева. Съществуващите спортни площадки в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии са строени заедно с училището, като в годините им е правен поддържащ ремонт, частично има запазени баскетболни кошове. Новите площадки ще бъдат в съседство със Стрийт фитнеса, който беше изграден по инициатива на кмета Николай Зайчев през 2016 г. Припомняме още, че през 2018 г. в ОУ “Петко Р. Славейков“ бе изградена многофункционална спортна площадка. Проектът за нея бе изготвен от Община Пещера, а самата площадка е дарение от „Биовет“АД“, обясни Йовчев.

Ваня НИКОЛОВА