Община Пловдив оповести телефони за сигнали на граждани, свързани с градския транспорт

Пловдив. За да се реагира максимално бързо при проблеми с градския транспорт, светофарите или уличното осветление, от ОП „Организация и контрол на транспорта“ напомнят телефоните, на които гражданите могат да подават сигнали. Това е телефон 032/622 550, на който може да се подават сигнали, свързани с масовия градски транспорт (невежливо отношение към пътниците, пропускане на спирки, закъснение на автобусите, неработещи електронни информационни табели и др.). Линията е отворена всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:45 ч. до 17:15 ч..
Другият телефон е 032/622 707 и е за сигнали, свързани със светофарните уредби. Работи от 06:30 ч. до 22:00 ч. в делничните дни и от 08:30 ч. до 17:15 ч. в почивните дни.
Третият телефон е 032/620 330. Той е за сигнали за улично осветление. Телефонът работи денонощно. Ако няма връзка с дежурен оператор гражданите могат да оставят на електронния секретар съобщения, които своевременно се прослушват и се предприемат съответните мерки.