Община Свищов взе участие в Национална конференция на тема „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“

Свищов.Община Свищов взе участие в Национална конференция на тема „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“. Тя се проведе във Варна в периода 17-18 декември и бе организирана от Фондация „Карин дом“ , съобщават от пресцентъра на Община Свищов. Водещи специалисти от страната, представители на МОН и Уницеф – България, както и специалисти от Великобритания представиха практики и утвърдени политики в посока подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства за гарантиране правото им на достоен живот и образование.
По покана на организаторите, доклад на тема „Връзката между социалните услуги и приобщаващото образование. Подкрепата на местната власт“, изнесе Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов. В изложението беше обърнато внимание на значимата роля на специалистите от Дневния център за деца с увреждания за развитие потенциала на децата със специални потребности, както и терапията в специално подготвена среда, като първа и важна стъпка в процеса на приобщаване в образователната система. Представените видеоматериали запознаха аудиторията с утвърдените механизми на взаимодействие и подкрепата на местната власт. Анелия Димитрова получи специални поздравления от Стела Пламенова – директор на училище за деца със специални потребности Сандън, Великобритания, за ангажираността на местната власт в Свищов и видимите резултати.
По време на конференцията се проведе Конкурс за постерни презентации, като с първа награда беше отличен Дневния център за деца с увреждания – Свищов.