Община Сливен реши 20-годишен проблем в село Ковачите

Благодарност за предприетите действия от Община Сливен по почистване на дерето в село Ковачите и предотвратяването на опасността  от наводнения изрази в писмо кметът на селото Слав Славов, съобщиха от пресцентъра на Община Сливен. В писмото до кмета на общината Стефан Радев той пише: „Искам да изкажа своята благодарност за съпричастността Ви към проблемите на селото ни и за Вашата подкрепа във всяко едно извършено за благото на селото начинание, но най-вече за това, че се извърши почистване на дерето, което ни застрашаваше от наводнение. Такова почистване не е правено от 20 години. С този начин на съвместно съдействие и разбирателство, и с Вашата подкрепа, ще бъдат постигнати много по-добри и ефективни резултати в полза на хората от село Ковачите! Подобряването на условията им на живот е основната ни грижа, с която сме се ангажирали през времето на управлението ни“. При огледите, съгласно ежегодната заповед на кмета на община Сливен Стефан Радев за проверка състоянието и проводимостта на речните корита в регулация, беше констатирано, че е нарушена нормалната проводимост на дерето, преминаващо през центъра на село Ковачите. Причина за това беше наличието на дървесна и храстова растителност, издънки, тръстика, както и намалени светли отвори на два водостока от струпване на битови отпадъци и земни маси. Застрашени от наводняване бяха всички прилежащи терени, обясни началникът на отдел „Сигурност и управление при кризи“ в Община Сливен инж. Снежана Кънева. Възложените своевременно видове и обем работи са довели до положителни резултати, като е премахната прорасла дървесна и храстова растителност, възстановена е проводимостта на речното корито и така е избегнат рискът от наводняване в района. Остава да се пази почистеният район от изхвърляне на отпадъци от жителите на селото. Извършена е проверка от Басейнова дирекция, която е потвърдила качеството на извършената работа и постигнатите цели. Дейностите, извършени от Община Сливен в село Ковачите, са свързани с грижата за безопасността и предотвратяване на рисковете в населените места.