Община Сливен стартира изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

Община Сливен стартира изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен”.Това съобщи пред Радио „Фокус“ – Сливен заместник – кметът на Община Сливен Стоян Марков.

Основната цел е подобряване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитие на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи.

Проектът е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Той се изпълнява в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, гр. Сливен; Фондация „Регионален център за икономическо развитие“, гр. Сливен; Детска градина „Звездица“, гр. Сливен и Фондация „Здравето на ромите“, гр. Сливен.