Община Сливен ще осигурява допълнителна патронажна грижа на 180 възрастни и хора с увреждания

Община Сливен ще осигурява допълнителна патронажна грижа на 180 възрастни и хора  с увреждания. Това съобщи пред Радио „Фокус“ – Сливен кметът Стефан Радев. Вече е одобрен проектът , следващата седмица предстои подписване на договора за него.

Основната му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

В рамките на проекта, ще бъдат предоставени услуги в две  направления – здравни грижи, чрез назначени към центъра специалисти по здравни грижи и социални услуги, които ще се предоставят от социални работници и домашни помощници. Ще има и психолог, който да работи с потребителите.

Услугите, които ще се предоставят на територията на цялата община ще са  към възрастните хора в града и малките населени места, които имат нужда от здравно-социална услуга.  За целта със средства по проекта ще бъде закупен автомобил за социалните екипи.

Почасови интегрирано здравно-социални услуги по проекта ще могат да ползват възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и техните семейства. Максималната продължителност, през която един потребител ще може да ползва услугата е до 2 часа на ден.

По предварително изготвен график, един потребител ще може да бъде обслужван от различни специалисти.

Лицата, които желаят да ползват услугите ще могат да подават заявления и след извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки кандидат, ще бъдат включвани като участници в проекта.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца. А след това от Общината се надяват той да се превърне в делегирана от държавата дейност.

Людмила ЙОРГОВА