Община Смолян и Съюзът на българските писатели обявяват Национална литературна награда „Николай Хайтов” – Смолян 2019

Във връзка със 100-годишнината от рождението на големия български писател  Николай Хайтов, Община Смолян и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за книги с белетристични или публицистични творби на творци от цялата страна, които пишат в Хайтовата литературна традиция, а произведенията им са с ярки художествени и общественозначими качества, посветени или свързани с Родопа планина, с родолюбиви и хуманни послания. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян.

Книгите следва да бъдат издадени през периода 2017-2019 година. Професионално жури ще определи носителя на литературната награда. Националната литературна награда „Николай Хайтов” има парично изражение в размер на 1000 (хиляда) лева и е съпроводена с грамота. Тя ще бъде връчена по време на тържествата, посветени на празника на Община Смолян  – 21 октомври 2019 г.

Книгите да бъдат изпращани в два екземпляра, в срок до 30 септември 2019 г. включително, на  адрес: 4700, град Смолян, бул. „България” № 12, Общинска администрация, на вниманието на: Ангел Добриков.