Община Смолян продължава с акциите по премахването на излезлите от употреба МПС, паркирани на терени общинска собственост

Снимка: Община Смолян

Община Смолян продължава с акциите по премахването на излезлите от употреба МПС, паркирани на терени общинска собственост. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян. Всички отпаднали от необходимост регистрационни средства, които са без номера се считат за скрап, съобщи зам.-кметът на община Смолян инж. Мариана Цекова. Още повече, когато те престояват на терен, който е общинска публична собственост. Голяма част от тези автомобили са вече изчистени по уличните платна, но има още, коментира инж.Цекова. Продължаваме с тази дейност, а колегите от дирекция „Строителство и екология“ не са спирали с проверките и сигналите. Надявам се в най-скоро време всички да се научим на правила, защото правилата са за всички, не само за администрацията, допълни зам.-кметът.

Припомняме, че собствениците на МПС, които са излезли от употреба е необходимо да предприемат действия за премесването им на терен, частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване. При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще бъдат налагани санкции, в размер от 300 до 1 000 лв.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост – тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи и др. Тези бракувани автомобили заемат паркоместа, пречат на движението и освен това затрудняват фирмите за снегопочистване.