Община Смолян ще кандидатства с проект за създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция, реши Общинския съвет

Снимка: Радио "Фокус" - Смолян

Общински съвет – Смолян даде съгласие за кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Приоритетна ос 5 „Регионална и социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Пред присъстващите зам.-кметът Марин Захариев обясни, че откриването на центъра ще бъде в помощ за семейства, в които има възрастни хора да ги оставят по време на работния ден и да ги прибират в къщи след това. Центърът ще бъде полезно за хората. Идеята е той да се помещава в сградата на бившия тубдиспансер в Смолян. Капацитетът на дневния център ще до 40 души.

Общинските съветници приеха и Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, свързани с развитието на туризма в Община Смолян.

Нели ГЕРГЬОВСКА