Кметът инж.Иван Жабов: Община Средец изпраща тежка година

Каква година изпраща Община Средец, кои събития белязаха годината и какво предстои пред местната власт за 2017 година, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с кмета на Община Средец инж. Иван Жабов. 

 

Фокус: Инж. Жабов в края на годината е време за равносметки – каква е равносметката за община Средец? Каква година изпращате?

Инж. Иван Жабов: Община Средец изпраща една много трудна 2016 година. Но е хубаво да отбележим положителните неща в нея – откриването на музея в Националния археологически резерват край село Дебелт – „Деултум“, където лично присъства министър-председателят на Р България Бойко Борисов. Другото важно събитие беше приемането на делегация от посланици през месец юни в нашата община, за да покажем красотите на Странджа планина. Хората останаха изключително доволни от това, което видяха. Всичко това рпавим с една цел – да привлечен повече туристи, като по този начин ще привлечем и повече финансови приходи за общината. През годината имаше и много други рутинни дейности, така че независимо, че беше трудна година, имаше и хубави неща в 2016 година. Другото, за което положихме изключително много труд, беше подготовката за кандидатстване с проекти по европейски програми, които бяха отворени през тази година. Ще имаме някакви резултати и след нова година очакваме да ни поканят да подписваме договори.

Фокус: Какви покани очаквате? За кои договори и проекти?

Инж. Иван Жабов: Единият от проектите, които чакам да ме поканят да подпишем договор, е по програмата „Трансгранично сътрудничество България-Турция“. Една единствена сграда остана в центъра на град Средец, която можем да кажем, че е културен паметник, тъй като това е сградата на първото училище в града. Заварих сградата със заповед за събаряне като опасна. След като инженерите направиха проучвания, казаха, че сградата може да бъде реновирана, така че аз съм изключително щастлив, защото и последната стара сграда в центъра на Средец ще бъде реновирана, така че да бъде посещавана от децата и гражданите на Средец. Ще се запазят двата етажа на сградата. На всеки от тях ще има зали за тийм-билдинги и тематични зали за работа с деца – култура, природа и др. Всичко това се прави с цел да могат нашите деца да оползотворят по правилен начин свободното си време и същевременно да инвестираме в образование. Проектът се нарича „Зелена къща“.

Фокус: казахте, че очаквате да подпишете договор по повече от един проект.

Инж. Иван Жабов: Да. Другият проект, който си пожелавам да се случи, е свързан с основен ремонт на улиците в град Средец. След като реализирахме проекта за воден цикъл на града, улиците останаха в много лошо състояние. Ние сме длъжни да ги реновираме така, че да отговарят на условията на живот на 21 век. Всичко това, което правим с подготовката за кандидатстването по европейски програми, го правим с единствената цел да подобрим живота на гражданите община Средец.

Фокус: Колко километра улична мрежа в град Средец предстои да бъде ремонтирана?

Инж. Иван Жабов: В момента това, което сме подали като проектопредложение, е около 7-8 км. Няколко улици ще бъдат реновирани – ул. „Васил Коларов“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Лиляна Димитрова“ и няколко пресечни по-малки улици. Това са едни от важните улици, особено ул. „Васил Коларов“, тъй като това е главната артерия на град Средец от центъра към изхода за Средното училище в града.  По този път се движат автомобилите на всички родители, които закарват децата си на училище.  Капацитетът на училището в момента е 750 деца, така че правим всичко възможно и за родителите, да се чувстват удобно на пътя. Освен това и самите деца ще са по-спокойни вървеейки по тротоарните площи. Проектът, с който сме кандидатствали е пред Фонд „Земеделие“ по програмата за Развитие на селските райони.

Фокус: Обявена е обществена поръчка за ремонт на улици в Средец, на стойност 1,5 млн.лв. За тези пътни инфраструктурни участъци ли се отнасят?

Инж. Иван Жабов: Тази обществена поръчка за 1,5 млн. лв. е обявена за възстановяване на обекти от четвъртокласната пътна мрежа, което се отнася за територията на община Средец.

Фокус: Къде другаде е необходимо да се инвестира в пътна инфраструктура в община Средец?

Инж. Иван Жабов: община Средец има изключително много пътна инфраструктура. Нашата общинска пътна мрежа е малко над 200 километра. Така че тази поръчка, която е качена на сайта на общината, е за три години и към тях като се добавят и финансовите средства, които се полагат на общината, се влагат в реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа. За следващата година сме заложили рехабилитация на пътя село Факия – Долно и Горно Ябълково, Факия – Момина църква. Също така ще направим пътя от границата с община Камено до село Суходол, тъй като това е желанието на жителите.

Фокус: В началото на разговора, казахте, че община Средец изпраща тежка година. Само пожарите ли визирате, които сполетяха общината през лятото на 2016-та, или имате предвид и нещо друго?

Инж. Иван Жабов: Мисля, че и тази година бедствията не ни подминаха. Имахме изключително тежка година във връзка с пожарите, тъй като два от пожарите бяха на територията на две села и бяха опожарени дворове, къщи, въпреки че в тях не живееха хора. Затова моето мнение е, че изпращаме една тежка година.

Фокус: В края на разговора, ще пожелаете ли нещо на слушателите и читателите на Радио „Фокус“?

Инж. Иван Жабов: На слушателите и читателите на Радио „Фокус“, както и на гражданите на община Средец, пожелавам 2017 година да бъде по-щедра и благодатна. В семействата им да цари мир и любов.

Павлина КУЦАРОВА