Община Твърдица ще има свои исторически музей

Община Твърдица получи безвъзмездно държавен имот за създаването на исторически музей. Това съобщиха от пресцентъра на Община Твърдица.  Имотът бе предоставен по искане на Община Твърдица със заповед на областния управител Чавдар Божурски и е с площ от 1 101 кв.м. Разрешено е ползването му заедно с четирите постройки върху него.

Въз основа на издадената заповед е сключен договор за предоставянето съгласно, който община Твърдица е задължена да използва имота само и единствено за разкриването на музей, както и да извърши необходимите ремонтни дейности в срок от 3 години.

ОбС – Твърдица със свое решение впоследствие предостави на бъдещия музей за ползване и помещение намиращо се в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914”, както и помещение в Общински туристически център.

За ръководител на бъдещия музей бе определен Красимир Велков – археолог по образование. Същия от името на общината започна процедура пред Министерството на културата за определяне на музея като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.
Предстоят последни съгласувателни процедури преди разрешението на Министъра на културата да бъде дадено.

В момента общината съхранява за фонда на бъдещия Общински исторически музей над 1 000 единици повечето, от които са част от етнографската експозиция. Немалко от движимите исторически и културни паметници намерени досега на територията на общината, сред които и златни съкровища се намират във фондовете на Националния исторически музей и на музеите в Нова Загора и Сливен.

Общинска администрация се надява след създаването на Общински исторически музей да направи постъпки и поне част от намерените на територията експонати да бъдат върнати на бъдещия исторически музей в Твърдица за да могат да бъдат експонирани в него за посетителите – жители и гости на града. По този начин ще се разнообрази предлагания в общината туристически продукт.