Община Шумен предупреждава пчеларите за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в Шумен, включително и в кв. „Макак“, кв. „Дивдядово“, кв. „Мътница“, с. Панайот Волов и с. Белокопитово, както и тези, които са разположени в граничещите землища, че ДП „Кабиюк” ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на града на 25, 26 и 27 април. Това съобщиха от Общината. Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да се открие на сайта на Община Шумен в секция „Икономика и общинска собственост“ в рубриката „Обяви и съобщения“ или да се получи на тел: 0893648961 – ДП „Кабиюк”, 054/ 857 710 – Община Шумен.