Община Шумен уведомява пчеларите за предстоящо пръскане

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. „Макак“, кв. „Мътница“, както и тези, които са разположени в граничещите землища за предстоящо пръскане. Това събощиха от Община Шумен.  Фирма ”Агропро”ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен на 16 август от 7 до 10 часа с наземна техника на стърнище срещу плевели с препарата НАСА 360 СЛ при доза 500 мл./дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащ на третиране е терен в местността „Беш тепе” – 169 дка.  Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. За повече информация: тел:0884 918500 – „Агропро”ООД и 054/857 710 – Община Шумен