Общините да засилят контрола върху старите сметища разпореди Екоинспекцията във Велико Търново

Снимка:РИОСВ- Шумен

Велико Търново. Общините да засилят контрола върху старите сметище разпореди Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица. Вече има издадени предписания на администрациите, които все още не са започнали рекултивация на старите сметища – периодично да докладват за текущото им състояние. Това поясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността в РИОСВ. Препоръки са получили кметовете на Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Трявна. „Те трябва да организират извършването на ежеседмични регулярни проверки на съществуващите депа за неопасни отпадъци като следят за наличие на външни лица на територията на депото, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, замърсяване на близки до депото територии и пътища, разнасяни от вятъра отпадъци на територии извън депото, запалване на боклуци. Резултатите от проверките трябва да се представят в Регионалната инспекция ежемесечно“, обясни още Милка Асенова. Тя допълни и, че предписанието следва да се спазва до стартиране на дейностите по закриване и рекултивация на депото. За неизпълнение кметовете носят административнонаказателна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

Експертът увери и, че РИОСВ – Велико Търново продължава да извършва проверки на посочените шест общински депа за проследяване на предприетите действия от страна на кметовете по закриването и рекултивацията на терените, както и за текущото им състояние. Контролират се и общините, чиито депа имат извършена техническа и биологична рекултивация – Севлиево, Сухиндол, Стражица, Златарица и Габрово, като и депата на Дряново и Свищов, които са в процес на рекултивация, относно изпълнение на техния собствен план за контрол и мониторинг.

Луиза ТРАНЧЕВА