Общинската епизоотична комисия в Свищов заседава във връзка с предприемане на необходимите мерки за борба с разпространението на африканска чума

Велико Търново. Спешно бе свикана общинска епизоотична комисия в Свищов, на която председателства ресорният зам.-кмет Бедри Алиев, а организатор на срещата, в качеството си на председател на ОбС – Свищов и практикуващ ветеринарен лекар, бе  д-р Кристиян Кирилов. Това съобщават от пресцентъра на Община Свищов. Причината бе писмо на Областния управител проф. д-р Любомира Попова до кмета на Свищов Генчо Генчев, в което го информира за взетите решения от проведено заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново. Основната цел на заседанието в Свищов бе предприемане на необходимите мерки за борба с епизоотични ситуации във връзка с усложнената обстановка в страната по отношение разпространението на африканска чума по свинете. На срещата присъстваха д-р Валери Иванов – гл. инспектор отдел «Здравеопазване на животните» при ОДБХ – Велико Търново, д-р Катя Гайтанджиева – гл. инспектор отдел «Контрол на храните» при ОДБХ – Велико Търново, гл. инсп. Момчил Златев – началник РУ – Свищов, Петко Ангелов – началник ГПУ – Свищов, инж. Светлин Михайлов – началник РСПБЗН – Свищов, Милко Денев – директор на ДГС – Свищов, секретарят на Общината Любомира Петрова,   Емел Павлоолу – началник общинска служба «Земеделие», Стефан Димитров директор дирекция „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота“, Валя Тотева – ст. експрет «Поземлен фонд» при община Свищов, Тодор Стойчев – председател на ловно-рибарско дружество «Сокол» и кметове на кметства.

На продължилото един час заседание бяха взети решения за предприемане на превантивни мерки за профилактика и ограничаване разпространението на заболяването на територията на община Свищов, както следва:

  1. Провеждане на информационна кампания във всички селища на общината във връзка със риска от заболяването, начините на разпространение, мерките за биосигурност, които трябва да се спазват. Действия при съмнение за поява на заболяването. Безопасна обработка и съхранение на месото и продуктите добити от заклани здрави животни, правилно обезвреждане на отпадъците за недопускане разпространение на африканската чума;
  2. Незабавно преброяване и изготвяне на списък с всички домашни свине във всички свиневъдни обекти в населените места на общината;
  3. Забрана на търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине по главни и вторични пътища, с изключение на тези от индустриалните и фамилни ферми, извън зоната на огнище, предназначени за незабавно клане и за доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на изискванията и правилата определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
  4. Определяне на терен за всяко населено място за загробване на труповете на умрелите и умъртвени прасета;
  5. Предоставяне на проби от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви прасета от ловно-рибарските дружинки.