Общинската социална трапезария подсигурява ежедневно топъл обяд на нуждаещи се хора

Кюстендил. Общинската социална трапезария подсигурява ежедневно топъл обяд на нуждаещи се хора. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Силвия Янакиева, управител на Комплекс за социални услуги – Кюстендил. По думите й издръжката на трапезарията е изцяло на издръжка от бюджета на общината. „Тази услуга е насочена към задоволяване на потребностите от храна на хора, които не са в състояние сами или с помощта на близки да си я осигурят”, каза Силвия Янакиева. Самите потребители трябва да отговарят на необходимите критерии за ползване на социалната услуга. Потребителите на общинската социална трапезария получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник, ангажиран с изготвянето на индивидуален план за предоставяне на социалната услуга. Хората получават и  съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия  и други документи.

Венцеслав ИЛЧЕВ