Общинските кметове на територията на Област Враца са получили предписание от РИОСВ за почистване на речните корита

 

Общинските кметове на територията на Област Враца са получили предписание  за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите им територии, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от РИОСВ-Враца. Срокът за изпълнение на предписаниeто за почистване на речните корита и земите около тях е 30 април. От страна на инспекцията до края на месец май ще бъдат извършени проверки на място относно изпълнението на даденото предписание.

При констатиране на неизпълнение в указаният срок, съгласно разпоредбите на Законът за опазване на околната среда предвижда санкция за длъжностните лица в размер от 2 000 до 20 000 лв.