Общинските съветници в Благоевград приеха предложение за кандидатстване по Процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Благоевград. Общинските съветници в Благоевград приеха предложение за кандидатстване по Процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Това стана ясно по време на редовно заседание на Общинския съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пирин. Предложението бе прието с 32 гласа „за“, 0 – „против“ и 4 – „въздържал се“. Преди гласуването общинският съветник Андон Тодоров направи предложение за връщане на точката в комисията, но то беше отхвърлено. С 34 гласа „за“ местният парламент гласува предложение относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов да издаде Запис на заповед за авансово плащане по изпълняван административен договор от Община Благоевград по проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“. По време на сесията бе прието и финансиране на Драматичен театър „Никола Вапцаров“-Благоевград. С 28 гласа „за“, 3-„против“ и 2-„въздържал се“ съветниците гласуваха предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград. В тази Наредба става дума за правилата и изискванията за провеждането на търгове.

Натали СТЕФАНОВА