Общинските съветници в Кюстендил не успяха да изберат свой председател

Кюстендил. Общинските съветници в Кюстендил не успяха да изберат свой председател, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. В дневния ред на първото заседание на новоизбрания Общински съвет беше включена и точка за избор на председател. Съгласно действащия правилник, изборът е таен. Беше избрана комисия от петима общински съветници която да проведе избора. В рамките на процедурата бяха направени и две номинации – Михаела Крумова и Младен Ризов. На първото гласуване Михаела Крумова събра 18 гласа, а Младен Ризов – 7. Общо гласуваха 29 съветници, в четири плика нямаше бюлетина. Необходимите гласове за валиден избор бяха 19. Последва и второ гласуване. На него Михаела Крумова събра 17 гласа, а Младен Ризов – 11. Гласувалите съветници бяха 29, а пликовете със бюлетини – 28. Един плик беше без бюлетина. Процедурата за избор на председател ще бъде повторена на следващото заседание, насрочено за 18 ноември от 14.00 часа.

Венцеслав ИЛЧЕВ