Общинските съветници на Велинград ще решават за временен заем от централния бюджет в размер на 3 милиона лева

Велинград. От 09.30 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Велинград, съобщиха от Общината. Сред точките в дневния ред са приемане на план за финансово оздравяване на общината и превръщането на училището в Кръстава в обединено. Съветниците ще изслушат информации за състоянието на пътната инфраструктура и водопреносната мрежа за минерална вода. На днешното заседание ще бъде обсъдено предложение Общинският съвет да възложи на кмета да депозира искане до Министерството на финансите за подпомагане на общината с временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 3 милиона лева. Средствата са необходими за изпълнение на мерки, заложени във финансовия план за оздравяване на общината, сред които разплащане на натрупани дългове към НАП и различни доставчици. В проекта за решение е включена клауза за предварително изпълнение с мотив, че, ако решението влезе веднага в сила, ще бъдат предотвратени тежки финансови вреди за Община Велинград.