Общинските съветници промениха капацитета на няколко социални услуги във Велико Търново

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. Общинските съветници промениха капацитета на няколко социални услуги във Велико Търново. Това се случи по време на днешното им заседание, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Съветниците дадоха съгласие да бъде променен капацитета Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения от 30 на 35 места. Те се съгласиха да бъде променен капацитета на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания от 25 на 32 места и на Дневния център за стари хора от 30 на 35 места. Увеличаването на местата се компенсира от намаляването на капацитета на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I и II от 15 на 11 места. Финансирането на социалните услуги ще се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинският бюджет, определени ежегодно с Решение на Министерски съвет. В предложението, направено от кмета на Общината, се посочва, че в началото на месец май 2019 година по покана на Агенция социално подпомагане е проведена среща на представители на Община Велико Търново и представители на Агенцията, на която е обсъдена динамиката в предоставянето на социални услуги в страната и в частност Община Велико Търново и е взето решение за намаляване на капацитета на социалните услуги за деца от резидентен тип Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и увеличаване на капацитета на цитираните по-горе социални услуги.

Надежда КРЪСТЕВА