Общинският съвет в Добрич прие бюджета за 2017 година и Програмата за капиталови разходи

Общинският съвет в Добрич прие бюджета за 2017 година и Програмата за капиталови разходи, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Размерът на общинския бюджет по приходите за тази година е 48 727 136 лева. Определените приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 30 142 586  лева, 351 170 лева – собствени неданъчни приходи. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 28 329 062 лева. Приходите за местни дейности са определени в размер на 18 584 550 лева: данъчни приходи – 7 118 000 лева, неданъчни приходи  – 10 085 300 лева, трансфери за местни дейности от Централен бюджет – 3 261 700  лева. Общата изравнителна субсидия е в размер на  3 227 400 лева. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване  включва финансиране в размер на 34 300 лева, целева субсидия за капиталови разходи е в размер на  504 800 лева. За местни дейности е определена сума в размер на 17 666 350 лева. Резервът за непредвидени или неотложни разходи възлиза на 577 834 лева. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи са предвидени 918 200 лева. Определени са размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година – 499 000 лева, както и размерът на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2017 година в размер на 395 750 лева. Шест проекта ще реализира тази година Община град Добрич със средства по различни програми. Проектите са включени в Програмата за капиталови разходи за тази година. Средствата са разпределени по следния начин. Сумата за Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I, е в размер на 21 504 511 лева, а по проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич – 559 247 лева. За подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич са предвидени 1 402 227 лева. По проекта за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич предложената сума е 1 448 139 лева. За реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” общината е заделила сума в размер на 636 128 лева и за прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в две общински сгради – ЦДГ №10 и Комплекс за социални услуги в ЖК „Дружба” II – 32 465 лева. Общата сума за осъществяването на тези дейности по проектите е 26 842 432 лева.

Жулиета НИКОЛОВА