Общинският съвет в Дупница ще разгледа отчета за дейността на общинската болница за първото полугодие

Кюстендил. Общинският съвет в Дупница ще разгледа отчета за дейността на общинската болница за първото полугодие. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Емил Гущеров, председател на Общински съвет – Дупница. Заседанието на местния парламент е насрочено за 10.00 часа в залата на Общината. Предварителният дневен ред включва 17 докладни записки. Съветниците трябва да дадат съгласието си за кандидатстване с няколко проекта, с цел европейско финансиране. Ще бъде разгледан проектът „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. Бистрица”, както и проектът „Изграждане на Център за временно настаняван. Община Дупница е разработила и проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства. Подготвен е и проект   „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”. Кметът на Община Дупница предлага и актуализация на годишната програма за капиталови разходи. Председателят на Общински съвет – Дупница е включил докладна записка относно приемане за сведение на отчета за приходите и разходите и баланс за полугодието на „Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски”.

Венцеслав ИЛЧЕВ