Общинският съвет в Пещера ще проведе извънредно заседание на 10 февруари

Пазарджик. Председателят на Общински съвет- Пещера д-р Николай Пенев, свиква извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 10.02.2020г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за дневен ред от две точки, съобщиха от общинската администрация.

Първата е за приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2020г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020, 2021, 2022г. Втората – за закупуване на товарни средства и контейнери със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.