Общинският съвет на Варна гласува днес бюджета за 2019 година

Бюджетът на Варна за 2019 година предстои да бъде гласуван днес на сесия на Общинския съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. В дневния ред на заседанието, което започна преди минути са включени 15 точки. Основна тема на дискусиите ще бъде бюджетът, чиято макрорамка е в размер на 497 625 000 лв. – с близо 104 млн. лв. по-голяма от първоначално заложените средства миналата година. Съветниците ще трябва да дадат своя вот и за започване на процедура по предоставяне на минерални води – държавна собственост, за безвъзмездно управление на общината. Предстои да бъде внесено официално искане в Министерството на околната среда и водите, но преди това то трябва да получи одобрението на Общинския съвет. Местният парламент ще обсъди също промени в две от общинските наредби. Корекции предстои да настъпят в наредбата за размера на местните данъци в частта й за налога върху превозните средства, а с поправки в наредбата за определяне на местните такси ще бъде направена актуализация на цените за входни билети в Зоопарка. Друг финансов въпрос, който съветниците ще разгледат, е въвеждането на максимална цена от 300 лева за репатриране на неправилно паркирали автомобили и престоя им на наказателен паркинг. Одобряването на проект за ПУП-ПРЗ на Аспарухов парк също фигурира в дневния ред. На гласуване ще бъде подложено и предложението за прекратяване чрез ликвидация на „Централен универсален магазин“ АД, в чиито активи е т.нар. Дупка. Тези планове на общината, която е собственик на дружеството, вече бяха единодушно подкрепени от ПК „Собственост и стопанство“.
Диана СТОЕВА