Общинският съвет на Добрич прие годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година

Общинският съвет (ОбС) прие годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година , предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Бюджетът за миналата година е приет с решение на Общинския съвет от 30 януари 2018 година в размер на 58 123 620 лв., за държавни дейности  – 35 056 175 лв. и за местни дейности -23 067 445лв. Уточненият план по приходите и разходите към 31 декември 2018 година е в размер на 61 004 866 лв., за държавни дейности – 38 854 681 лв. и за местни дейности – 22 150 185 лв. Усвоените трансфери за държавни дейности към края на миналата година са в размер на 35 255 699 лв. Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 8 543 692 лв. Това съставлява 113,61% спрямо годишния план. Приходите от патентния данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници възлизат на 206 900 лв. или това е 82,76 %, от данък върху недвижими имоти – 1 870 732 лв. или 103,93%, от данък върху превозни средства – 3 864 195 лв. или 110,41% и от данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин – 2 553 809 лв. или 132,32%. Изпълнението на неданъчните приходи, без внесените в държавния бюджет данък върху добавена стойност и други данъци върху продажбите и получените безвъзмездно помощи е 15 387 832 лв. Приходите и доходите от собственост са 3 200 214 лв. или 111,02 %, от общински такси – 7 932 371 лв. или 107,17%, от продажба на финансови активи – 3 196 838 лв. или 122,02%, от концесии – 258 319 лв. или 105,01% и от глоби санкции и наказателни лихви – 800 090 лв. или 131,84%.

Жулиета НИКОЛОВА