Общинският съвет одобри предложение за приватизация на хотел „Кюстендил”

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Общинският съвет одобри предложение за приватизация на хотел „Кюстендил”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Продажбата на имота, който е частна общинска собственост, трябва да стане  по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Продажбата ще бъде в публичен търг с явно наддаване. Приватизационната оценка е 6 982 000 лева. Това ще бъде и началната тръжна цена, а стъпката на наддаване ще бъде 69 820 лева. Депозитът за участие е 698 200 лева. Търгът трябва да се проведе на 26-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Общинският съвет определи и съставът на комисията, която ще проведе търга. „Общинска администрация за момента не е променяла намеренията си да стопанисва хотела. Той е на печалба. Смятаме, че го стопанисваме добре и тъкмо за това той има и своята цена. Не зная дали ще се реализира инвестицията, но докато беше съборетина – никой не поглеждаше натам”, каза Петър Паунов. Той посочи, че сега това е работещ комплекс и към него е проявен инвеститорски интерес. „Нека да видими дали те ще отговорят на изискванията, поставени от общината. Ще работим и в бъдеще цената му да се подобрява”, каза Петър Паунов. Общинският съвет прие решение за предприемане подготвителни действия за разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Става въпрос за сградата на бръснаро-фризьорския салон.

 

Венцеслав ИЛЧЕВ